Raport.

WERTH-HOLZ SA (6/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty spółki zależnej od Werth-Holz S.A. w dwóch przetargach

Postawa prawna: Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż otrzymał od Werthaus Sp. z o.o. (spółka zależna od Werth-Holz S.A.) informacje o wyborze ofert konsorcjum, którego leaderem jest Werthaus Sp. z o.o., złożonych w przetargach nieograniczonych na realizację dwóch świetlic wiejskich w Gminie Kąty Wrocławskie ("Zamawiający"). W ciągu 5 dni Werthaus Sp. z o.o. ("Werthaus") zamierza podpisać umowę z Zamawiającym. O zawarciu w następstwie powyższego stosownych umów, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Wartość obu kontraktów opiewać będzie na 625.859 zł brutto, a termin realizacji przypadać będzie na 30.09.2017 r. Obiekty wykonane zostaną w technologii prefabrykacji ścian w zakładzie Werth-Holz S.A.. Gwarancja należytego wykonania stanowić będzie 5% wartości kontraktu, a gwarancja na w/w obiekty została określona na 60 miesięcy.
Zgodnie z długoterminowym planem, Werthaus Sp. z o.o., zamierza ubiegać się o dalsze kontrakty z sektora publicznego, które dotyczyć będą obiektów budowanych z prefabrykowanych ścian o konstrukcji drewnianej, w tym również obiektów stawianych w technologii modułowej. Zamiarem Werthaus Sp. z o.o. jest również wypracowanie szerokiej oferty całorocznych prefabrykowanych domów jednorodzinnych, które oferowane będą w Polsce i na rynku w Niemczech.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Werth-Holz SA
ISIN:PLWRTHL00016
NIP:957-098-54-92
EKD: 02.20 pozyskiwanie drewna
Adres: ul. Szarych Szeregów 27 60-462 Poznań
Telefon:+48 95 7492230
www:www.werth-holz.pl
Komentarze o spółce WERTH-HOLZ
2018-07-17 18-07-15
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649