Raport.

VENTURE INC SA (13/2017) Rejestracja Zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje iż dnia 23.08.2017 r. powziął informację o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, dokonanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ("ZWZA") z dnia 29.06.2017. Zarejestrowane zmiany dotyczą paragrafów:
Zmieniono: § 6; § 12 ust. 3; § 18;
Dodano: § 19; § 20; § 21; § 22; § 23; § 24; § 25; § 26; § 27.
Treści uchwał Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym (EBI) nr 9/2017 z dnia 29.06.2017 roku. Natomiast zmiany w Statucie Spółki wprowadzone na ZWZA wraz ze Statutem zawierającym te zmiany zostały opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym (EBI) nr 10/2017.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Venture Inc SA
ISIN:PLVNTIN00011
NIP:8992650810
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: al. gen. Józefa Hallera 180/14 53-203 Wrocław
Telefon:+48 537020050
www:www.ventureinc.com

Komentarze o spółce VENTURE INC
2017-12-16 11-12-41
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.