Raport.

UNITED SA (6/2017) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ spółki w dniu 29.06.2017 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r.:
1. Walton Spencer LLC
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 518.055
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 518.055
Udział w liczbie głosów na WZA: 62,37 %
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,99 %
2. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 312.500
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 312.500
Udział w liczbie głosów na WZA: 37,62 %
Udział w ogólnej liczbie głosów: 3,01 %

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.