Raport.

UHY ECA SA (22/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej UHY ECA S. A.

Zarząd UHY ECA S.A. informuje, że w dniu 21.08.2017 roku została złożona rezygnacja Pani Barbary Jędrzejek z funkcji członka Rady Nadzorczej UHY ECA S. A. Powodem złożenia rezygnacji jest zamiar podjęcia współpracy z Panią Barbarą Jędrzejek na innym stanowisku w Grupie UHY ECA.
Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd składają Pani Barbarze Jędrzejek podziękowanie za jej osobiste zaangażowanie w sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej UHY ECA S. A. oraz za pracę włożoną w rozwój strategii Grupy Kapitałowej UHY ECA.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.