Raport.

SYGNITY SA (52/2017) Informacja nt. zawiadomienia o wymagalności części obligacji Sygnity S.A.

Zarząd Sygnity S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 7 lipca 2017 r. do Spółki wpłynęło od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, występującego w imieniu i na rzecz Ipopema 30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, posiadacza 840 obligacji serii 1/2014 wyemitowanych przez Spółkę o łącznej wartości nominalnej 8,4 mln zł, datowane na dzień 6 lipca 2017 r. żądanie natychmiastowego wykupu obligacji w związku z naruszeniem przez Emitenta wskaźników finansowych wykazanym na podstawie informacji zawartych w raportach (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym) za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z informacjami przekazanymi raportem bieżącym nr 46/2017, zgłoszenie przez obligatariuszy do wcześniejszego wykupu obligacji w liczbie przekraczającej 2,5% liczby wyemitowanych przez Spółkę obligacji stanowi jeden z warunków naruszających zgody dotyczące postanowień umów kredytowych zawartych z Deutsche Bank Polska S.A. oraz ING Bank Śląski S.A., o których mowa w ww. raporcie bieżącym.
Intencją Emitenta jest podjęcie rozmów z obligatariuszami w zakresie warunków wykupu obligacji objętych zgłoszonymi wezwaniami.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sygnity SA
ISIN:PLCMPLD00016
NIP:586-00-05-293
EKD: 72.20 doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
Adres: Al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa
Telefon:+48 22 2908800
www:www.sygnity.pl
gpwlink:sygnity.gpwlink.pl
Komentarze o spółce SYGNITY
2018-01-18 18:07:05
Obserwator
dramat
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649