Podstawa ..." />

Raport.

STOPKLATKA SA (16/2017) Raport miesięczny Stopklatka S.A. za lipiec 2017 r.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje raport miesięczny Spółki za lipiec 2017 r.
Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2017 R.

  1

  RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2017 R.

  Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu
  o postanowienia punktu 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych
  na NewConnect” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny Em itenta
  za lipiec 2017 r.

  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta,
  które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej
  oraz wyników finansowych.

  Działalność telewizyjna – Stopklatka TV 1
  W lipcu 2017 roku Stopklatka TV odnotowała wyższe wskaźniki oglądalności niż w poprzednim
  miesiącu. Średnia minutowa oglądalność stacji (AMR) wyniosła 22,5 tys. widzów z grupy komercyjnej
  oraz 57,7 tys. odbiorców w wieku powyżej 4 lat, co oz nacza wzrosty odpowiednio o 2% i 6,1%. Wyniki
  te przełożyły się na dobry średni miesięczny udział w rynku, który w omawianym miesiącu ukształtował
  się na poziomie 1,08% w grupie wiekowej 16 -49 oraz 1,03% wśród ogółu widowni – w porównaniu do
  czerwca 2017 r . jest to więcej o 3,8% oraz 7,3%.
  Na szczególną uwagę zasługuje wyższy ATS – średni dzienny czas, który spędzają widzowie na
  oglądaniu Stopklatki TV. W lipcu 2017 roku wskaźnik ten wyniósł 30 minut i 48 sekund (all, 16 -49) -
  ponad 2 minuty dłużej niż w cz erwcu br., a także o ponad 1,5 minuty dłużej niż w analogicznym okresie
  poprzedniego roku (dane te stanowią wzrosty o 7,3% oraz 5,4%).
  W porównaniu do czerwca br. Stopklatka TV odnotowała w lipcu również wyższe rezultaty wśród
  widzów telewizji kablowych or az platform satelitarnych – średni miesięczny udział stacji w rynku
  przewyższył w tych segmentach wyniki z poprzedniego miesiąca odpowiednio o 1,5% (SHR, Cable 16 -
  49) oraz 22,7% (SHR, Satellite 16 -49). Ponadto, w omawianym czasie zwiększył się także udzi ał
  komercyjnych odbiorców telewizji kablowych w porównaniu do lipca 2016 roku – wzrost ten wyniósł
  7,8%.
  1 Źródło: Nielsen Audience Measurement


  STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2017 R.

  2

  2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem.

  RAPORTY EBI:
  Data Rodzaj Numer Temat raportu
  06.07 .2017 r. Bieżący 14/2017 Raport miesięczny Stopklatka S.A. za czerwiec
  2017 r.

  RAPORTY ESPI:
  Data Rodzaj Numer Temat raportu
  13.0 7.2017 r. Bieżący 4/2017
  Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za
  okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017
  r.

  3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce
  w okresie objętym raportem oraz informacje na temat działalności Emitenta
  w czerwcu 2017 r.

  Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń, mających miejsce w lipcu 2017 r. zostały
  przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

  4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu,
  które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów,
  w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń,
  otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin
  publikacji raportu analitycznego.

  W związku z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Gieł dy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2 010 r. "Dobre Praktyki Spółek
  Notowanych na NewConnect” do dnia 14 sierpnia 201 7 r. Emitent przekaże raport miesięczny
  za sierpień 2017 r.


  Podstawa prawna:

  Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek N otowanych na NewConnect”.
  Osoby reprezentujące Spółkę:

  Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
  Agnieszka Sadowska – Członek Zarząd u  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Stopklatka SA
ISIN:PLSTPKL00012
NIP:851-26-64-658
EKD: 60.20 nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonametowych
Adres: ul. Puławska 61 02-595 Warszawa
Telefon:+48 22 3567440
www:www.stopklatka.pl
Komentarze o spółce STOPKLATKA
2018-07-17 18-07-10
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649