Raport.

SOHO DEVELOPMENT SA (65/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy pozostających w porozumieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Soho Development Spółka Akcyjna ("Spółka"), informuje o otrzymaniu w dniu 01 września 2017 r. zawiadomienia od Aulos 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w imieniu i na rzecz porozumienia akcjonariuszy o zwiększeniu łącznego udziału akcjonariuszy pozostających w porozumieniu o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce wskutek objęcia instrumentów powiązanych z akcjami. W skład porozumienia wchodzą akcjonariusze Spółki: Pan Rafał Bauer, Pan Maciej Wandzel, Aulos 1 sp. z o.o. oraz Rangeclass Limited.
Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Lista plików:

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.