Raport.

SELENA FM SA (27/2017) Zawiadomienie o zmianie informacji o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o zmianie informacji o transakcji nabycia akcji Emitenta zawartej 30 czerwca 2017 r., która została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 30 czerwca 2017 r. na podstawie otrzymanego powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od spółki Ad Niva Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, podmiotu zależnego od Krzysztofa Domareckiego.
Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, w pierwotnym powiadomieniu w punkcie 4 lit. d omyłkowo zamiast ceny 19,62 PLN wskazano cenę łączną za 225.000 akcji, to jest 4.414.500 PLN
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-07-17 06-07-38
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649