Raport.

SKOTAN SA (19/2017) Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017, w którym Spółka Skotan S.A. poinformowała, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 maja 2017 r. ustaliło skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję powołując do niej wszystkie osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji:
- Jakuba Nadachewicza,
- Karinę Wściubiak - Hankó,
- Małgorzatę Waldowską,
- Agnieszkę Zielińską - Dalasińska,
- Jarosława Lewandrowskiego
(w ww. raporcie omyłkowo wskazano funkcję Przewodniczącego Rady) Zarząd Skotan S.A. informuje, iż w dniu 10 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza, działając zgodnie z art. 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołała na funkcję jej Przewodniczącego Pana Jakuba Nadachewicza, a na funkcję Wiceprzewodniczącej Panią Karinę Wściubiak-Hankó.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SKOTAN SA
ISIN:PLSKTAN00010
NIP:548-007-69-67
EKD: 19.20 wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: ul. Dyrekcyjna 6 41-506 Chorzów
Telefon:+48 32 7937271
www:www.skotansa.pl
gpwlink:skotan.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SKOTAN
2018-06-09 13:30:30
Skot
Super info
2018-06-10 09:24:34
xyz
Ta super info hahahaha. Cała ta firma to patologia stworzona przez Karkosika który nie potrafi zrobić nic bez manipulacji na akcjach. Przez 10 lat nie dali ludziom nic po za ciągłymi stratami.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649