Raport.

RONSON EUROPE N.V. (20/2017) Zmiany w składzie Zarządu

Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie", "ZWZA"), które odbyło się 30 czerwca 2017 r. powołało Pana Tomasza Łapińskiego na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A i członka zarządu w funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Rami Geris na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A i członka zarządu w funkcji Dyrektora Finansowego. Pan Tomasz Łapiński zastąpił Pana Shraga Weisman.
Zgodnie z decyzją Zarządu Ronson Europe N.V. Pan Tomasz Łapiński przejął obowiązki Prezesa Zarządu w spółce Ronson Europe N.V. w dniu 28 kwietnia 2017r., podczas gdy poprzednio pełnił on obowiązki Dyrektora Finansowego.
Pan Rami Geris natomiast - zgodnie z decyzją Zarządu - przejął w dniu 28 kwietnia 2017r. obowiązki Dyrektora Finansowego. Poprzednio Pan Rami Geris pełnił obowiązki Kontrolera Finansowego.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-07-17 21-07-44
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649