Raport.

RONSON EUROPE N.V. (20/2017) Zmiany w składzie Zarządu

Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie", "ZWZA"), które odbyło się 30 czerwca 2017 r. powołało Pana Tomasza Łapińskiego na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A i członka zarządu w funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Rami Geris na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A i członka zarządu w funkcji Dyrektora Finansowego. Pan Tomasz Łapiński zastąpił Pana Shraga Weisman.
Zgodnie z decyzją Zarządu Ronson Europe N.V. Pan Tomasz Łapiński przejął obowiązki Prezesa Zarządu w spółce Ronson Europe N.V. w dniu 28 kwietnia 2017r., podczas gdy poprzednio pełnił on obowiązki Dyrektora Finansowego.
Pan Rami Geris natomiast - zgodnie z decyzją Zarządu - przejął w dniu 28 kwietnia 2017r. obowiązki Dyrektora Finansowego. Poprzednio Pan Rami Geris pełnił obowiązki Kontrolera Finansowego.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:

Komentarze o spółce
2017-12-16 12-12-41
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.