Raport.

RADPOL SA (66/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F

Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 4 lipca 2017 roku otrzymał Uchwałę Nr 712/17 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Radpol S.A. (dalej Uchwała).
Do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone zostały 2.540.853 akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.
Zgodnie z treścią Uchwały Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 6 lipca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Spółki, o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lipca rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLRDPOL00010".
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Radpol SA
ISIN:PLRDPOL00010
NIP:843-00-00-202
EKD: 2524 produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Batorego 14 77-300 Człuchów
Telefon:+48 59 8342271
www:www.radpol.com.pl
Kalendarium raportów
2018-04-18Raport roczny
2018-05-16Raport za I kwartał
2018-08-22Raport półroczny
2018-10-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce RADPOL
2018-03-23 04-03-00
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.