Raport.

RAJDY 4X4 SA (75/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Łodzi dalej Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj.18.08.2017r. , Pani Alicja Wiaderek złożyła rezygnację pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Rajdy 4x4 S.A. z dniem 18.08.2017r.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PL Group SA
ISIN:PLRAJDY00015
NIP:113-26-85-165
EKD: 45.32 sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: ul. Wodna 14 90-024 Łódź
Telefon:+48 42 6547131
www:www.rajdy4x4-sa.pl
Komentarze o spółce RAJDY 4X4
2018-08-19 07-08-16
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649