Raport.

MOSTOSTAL ZABRZE SA (31/2017) Aneks do umowy o limit wierzytelności zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 05 września 2017 r. wpłynął do siedziby Emitenta obustronnie podpisany Aneks do Umowy o limit wierzytelności zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank), o której Emitent informował w raporcie nr 64/2016 oraz w raportach okresowych.
Na mocy Aneksu przedłużony został do dnia 31 sierpnia 2028 r. ostateczny termin spłaty limitu wierzytelności oraz do dnia 31 sierpnia 2018 r. ostateczny termin wykorzystania limitu wierzytelności. Na podstawie Aneksu zmniejszony został również łączny limit wierzytelności z kwoty 40 mln zł do 26 mln zł, z czego 4,8 mln zł stanowi kredyt w rachunku bieżącym.
Zmniejszeniu uległo także zabezpieczenie przyznanego limitu w postaci oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z kwoty 60 mln zł do 39 mln zł.
Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-07-17 21-07-40
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649