Raport.

QUART DEVELOPMENT SA (17/2017) Raport miesięczny za czerwiec 2017 r.

Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2017 r.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
W czerwcu Emitent prowadził sprzedaż inwestycji BIELANY III. Inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów.
W Legnicy Emitent w dalszym ciągu prowadzi sprzedaż działek budowlanych.
Emitent prowadził negocjacje w sprawie zakupu gruntu pod kolejne inwestycje.
Poza wymienionymi, w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w czerwcu 2017 r.:
Raport bieżący nr 14/2017 z 14.06.2017 r. - Raport miesięczny za maj 2017 r.
Raport bieżący nr 15/2017 z 23.06.2017 r. - Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 23 czerwca 2017 r.
Raporty bieżące opublikowane ESPI w czerwcu 2017 r.:
Raport bieżący nr 2/2017 z 23.06.2017 r. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 23 czerwca 2017 r.
Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.quart.com.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W czerwca 2017 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 sierpnia 2017 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec 2017 r.
14 sierpnia 2017 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za II kwartał 2017 r.
Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Quart Development SA
ISIN:PLQRTDV00016
NIP:894-28-71-207
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Fabryczna 19 53-609 Wrocław
Telefon:+48 71 3357381
www:www.quart.com.pl
Komentarze o spółce QUART DEVELOPMENT
2018-12-17 16-12-38
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649