Raport.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (31/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2017 roku, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 sierpnia 2017 r.
Zgodnie z harmonogramem publikacji zawartym w raporcie bieżącym nr 3/2017 pierwotna data publikacji w/w raportu została ustalona na dzień 29 września 2017 r.
Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-03-23 04-03-43
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.