Raport.

PROCHEM SA (14/2017) Powołanie komitetu audytu przez Radę Nadzorczą PROCHEM S.A.

Zarząd Prochem S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała komitet audytu w składzie:
Karol Żbikowski - Przewodniczący komitetu audytu
Marek Garliński - Członek komitetu audytu
Marcin Pędziński - Członek komitetu audytu
Zarząd Prochem S.A. informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DZ.U.z 2017 r. po,z. 1089).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Prochem SA
ISIN:PLPRCHM00014
NIP:113-00-10-523
EKD: 74.20 architektura; budownictwo ogólne i inżynieria lądowa; 45.21
Adres: ul. Łopuszańska 95 02-457 Warszawa
Telefon:+48 22 3260100
www:www.prochem.com.pl
gpwlink:prochem.gpwlink.pl
Komentarze o spółce PROCHEM
2018-11-15 11-11-27
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649