Raport.

PROCHEM SA (16/2017) Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Prochem S.A. informuje, że w dniu 22.08.2017 r. spółka Prochem S.A. podpisała umowę z Polimex-Mostostal S.A. Przedmiotem umowy jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem modelowania 3D oraz świadczenie innych usług inżynierskich dla kontraktu na "Dostawę i Montaż Bloku Gazowo-Parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie".
Wartość umowy - 7 847 500 PLN (BRUTTO) w części ryczałtowej.
Termin wykonania - ok. 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 20% wynagrodzenia. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych ale nie więcej niż 100% wynagrodzenia.
Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na wartość umowy.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Prochem SA
ISIN:PLPRCHM00014
NIP:113-00-10-523
EKD: 74.20 architektura; budownictwo ogólne i inżynieria lądowa; 45.21
Adres: ul. Łopuszańska 95 02-457 Warszawa
Telefon:+48 22 3260100
www:www.prochem.com.pl

Komentarze o spółce PROCHEM
2017-12-17 09-12-22
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.