Raport.

PROCHEM SA (16/2017) Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Prochem S.A. informuje, że w dniu 22.08.2017 r. spółka Prochem S.A. podpisała umowę z Polimex-Mostostal S.A. Przedmiotem umowy jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem modelowania 3D oraz świadczenie innych usług inżynierskich dla kontraktu na "Dostawę i Montaż Bloku Gazowo-Parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie".
Wartość umowy - 7 847 500 PLN (BRUTTO) w części ryczałtowej.
Termin wykonania - ok. 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 20% wynagrodzenia. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych ale nie więcej niż 100% wynagrodzenia.
Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na wartość umowy.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.