Raport.

POZBUD T&R SA (18/2017) Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2017 roku.

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka", "Emitent"), w związku z zakończeniem w dniu 07 sierpnia 2017 roku agregacji jednostkowych danych finansowych, realizowanej na potrzeby przygotowania raportu Emitenta za I półrocze 2017 roku oraz w związku z planowanymi spotkaniami z inwestorami przez publikacją tego raportu, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne jednostkowe wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2017 roku.
Wstępne, jednostkowe wyniki finansowe POZBUD T&R S.A. za I półrocze 2017 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego) przedstawiono poniżej:
- przychody ze sprzedaży 54 851,5 tys. zł (71 827,4 tys. zł),
- zysk netto 3 634,9 tys. zł (4 040,3 tys. zł).
Zarząd Emitenta informuje, że obniżenie przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem sytuacji na rynku usług budowlanych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Natomiast w segmencie stolarki otworowej w ocenie Zarządu Emitenta sytuacja kształtuje się na ustabilizowanym poziomie, osiągając parametry finansowe zbliżone do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, iż ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2017 roku zostaną zawarte w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2017 roku, który zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2017 roku.
Podstawa prawna: Art.17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:

Komentarze o spółce
2017-12-18 03-12-35
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.