Raport.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (30/2017) Emisja w ramach programu euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. (program EMTN)

Raport nr 30/2017 - Emisja w ramach programu euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. (program EMTN)
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 17/2017 z dnia 29 maja 2017 r. Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 18 lipca 2017 r. wyemitował w ramach programu EMTN euroobligacje o następujących parametrach:
1) łączna wartość nominalna: 750 000 000 EUR,
2) zapadalność: 4 lata,
3) okresy odsetkowe: roczne,
4) kupon: 0,75% (Mid Swap + 65 pb.),
5) cena emisyjna: 99,792 proc. wartości nominalnej.
Bank złożył wniosek o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luxemburgu i następnie - po dopuszczeniu do obrotu na tej giełdzie - złoży wniosek o równoległe notowanie euroobligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-07-22 11-07-51
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649