Raport.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (29/2017) Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r., którego druga część obrad zostanie wznowiona w dniu 20 lip

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport nr 29/2017 - Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r., którego druga część obrad zostanie wznowiona w dniu 20 lipca 2017 r.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 18 lipca 2017 r. otrzymał od Skarbu Państwa, w imieniu którego występuje Minister Rozwoju i Finansów ("Skarb Państwa"), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Banku, projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r., którego druga część obrad zostanie wznowiona w dniu 20 lipca 2017 r., zgłoszony na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych:
• do punktu 11 porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.
Otrzymany od Skarbu Państwa jako akcjonariusza wniosek oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-03-23 04-03-03
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.