Raport.

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (22/2017) Informacja nt. dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego.

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 6 lipca 2017 r. powziął informację o zakończeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach Programu sektorowego InnoNeuroPharm, finansowanego ze środków Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR 2014-2020, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.
Zgodnie z opublikowanymi przez NCBiR wynikami oceny, projekt Spółki pn. "Opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na komórkach mezenchymalnych galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego" znalazł się na
1 miejscu na liście 13 projektów przedsiębiorstw rekomendowanych do dofinansowania w ramach wyżej wymienionego Programu (przy czym o dofinansowanie ubiegały się 23 podmioty).
Całkowity koszt projektu ma wynieść ok. 23,9 mln zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to ok. 13,7 mln zł. Zgodnie z informacjami NCBiR, rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie w wyniku technicznej weryfikacji wniosku o dofinansowanie.
Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że zawarcie umowy o dofinansowanie projektu uzależnione jest od uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych, a o kolejnych istotnych zdarzeniach dotyczących wnioskowanego dofinansowania Spółka poinformuje w trybie właściwych raportów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-07-17 05-07-08
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649