Raport.

POLIMEX-MOSTOSTAL SA (64/2017) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 62/2017 z dnia 21 lipca 2017 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że powziął wiadomość o zawarciu w dniu 24 lipca 2017 r. przez Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Spółka komandytowa ("Mostostal") aneksu ("Aneks") do umowy kredytu terminowego zawartego pomiędzy PKO BP, Pekao oraz Mostostal i Nieruchomości MS sp. z o.o. w dniu 29 stycznia 2016 roku ("Umowa Kredytu Mostostal"), który skutkuje udostępnieniem w ramach tej umowy odnawialnej linii kredytowej do wykorzystania przez Mostostal wyłącznie w formie gwarancji lub akredytyw do łącznej kwoty 20.000.000,00 PLN ("Linia Gwarancyjna").
Okres dostępności Linii Gwarancyjnej wynosi do 12 miesięcy z opcją odnawiania na kolejne 12 miesięcy (każdorazowo wymagana zgoda banków), nie później niż do ostatecznej daty spłaty kredytu terminowego udzielonego na podstawie Umowy Kredytu Mostostal (31 grudnia 2021 roku).
Aneks wprowadza dodatkowe zabezpieczenia w postaci: (i) kaucji pieniężnej w PLN ustanawianej przez Mostostal w przypadku przekroczenia przez łączną kwotę wszystkich wystawionych gwarancji kwoty całkowitego zaangażowania udostępnianego w ramach limitu Linii Gwarancyjnej oraz (ii) poręczenia spółki Nieruchomości MS sp. z o.o. (spółka zależna Mostostalu), które zostanie udzielone w chwili przeniesienia do Nieruchomości MS sp. z o.o. nieruchomości posiadanych obecnie przez Mostostal.
Linia Gwarancyjna zostanie udostępniona Spółce pod warunkiem rozszerzenia dotychczas ustanowionych zabezpieczeń na instrumenty kredytowe udostępniane Spółce na podstawie Aneksu..

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polimex-Mostostal SA
ISIN:PLMSTSD00019
NIP:821-001-45-09
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Młynarska 42 01-171 Warszawa
Telefon:+48 22 8297100
www:www.polimex-mostostal.pl
gpwlink:polimex-mostostal.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-27Raport półroczny
2018-11-12Raport za III kwartał
Komentarze o spółce Polimex-Mostostal
2018-04-10 20:12:17
50na50
Casinozawszecwygrywa
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649