Raport.

ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (23/2017) Raport miesięczny za lipiec 2017r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2017r.
Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

 • Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31
  marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości
  raport za lipiec 2017r.:
  I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,
  które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej
  oraz wyników finansowych emitenta
  1. W lipcu spółka Organic Farma Zdrowia odnotow ała 6,08 % wzrostu sprzedaży , a spółka
  dystrybucyjna Eko -Wital 37,24% wzrostu sprzedaży wobec lipca 2016 roku.
  2. Zamknięt y został nierentowny lokal handlowy w Poznaniu.
  3. Spółka dystrybucyjna Eko -Wital poszerzyła ofertę m.in. o wegańskie czekolady pod
  ma rkami Benjamissimo i Happy Benjamin o, zawierające w swoich składach tzw. Superfoods.
  Spółka rozszerzyła również gamę produktów pod markami własnymi o mąkę i cukier
  kokosowy . Uruchomiła również stronę internetową www.topferbaby.pl , która ma przybliżyć
  klien tom produkty dla dzieci.
  II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
  miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w
  szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń,
  otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin
  publikacji raportu analitycznego.
  1. Do 14 września 2017 roku opublikowany zostanie raport za sierpień 2017 r oku.

  III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu
  bieżącego w okresie objętym raportem.
  1. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w lipcu 2017 roku:
  21 /2017 -Raport miesięczny za czerwiec 2017 roku - opublikowany 1 4 lipca 2017
  roku.
  2. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI w lipcu 2017 roku :
  spółka nie emitowała raportów w ESPI.
  Raporty Emitenta są publikowane na stronie internetowej Spółki: www.organicmarket.pl,
  a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com.
  IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała
  miejsce w okresie objętym raportem:
  W lipcu Spółka nie prowadziła takich działań .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Organic Farma Zdrowia SA
ISIN:PLORGNK00010
NIP:522-280-57-93
EKD: 52 handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego
Adres: ul. Głubczycka 11 lok. 1 02-417 Warszawa
Telefon:+48 22 8515022
www:organicmarket.pl
Komentarze o spółce ORGANIC FARMA ZDRO...
2018-07-17 21-07-03
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649