Raport.

OPEN FINANCE SA (121/2017) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO PIERWSZWYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po pierwszym półroczu 2017 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.
Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego Raportu.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • SPRZEDAŻ PRODUKTÓW FINANSOWYCH: OPEN FINANCE S.A. (w mln zł) Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 2016 Q1 2017 Q2 2017 H1 2017 zmiana H1 2017 vs. H1 2016
  KREDYTY - wartość kredytów udzielonych za pośrednictwem Open Finance, w tym: 1 673 1 846 1 794 1 819 7 132 2 073 2 187 4 260 21%
  Kredyty hipoteczne 1 347 1 485 1 436 1 427 5 695 1 667 1 763 3 430 21%
  Kredyty firmowe 85 125 132 167 509 193 200 393 87%
  Kredyty gotówkowe 241 236 226 225 928 213 224 437 -8%
  PRODUKTY INW ESTYCYJNE - wartość produktów inwestycyjnych sprzedanych za pośrednictwem Open Finance, w tym: 66 73 75 78 292 101 86 187 35%
  UFK jednorazowe, obligacje oraz fundusze 63 69 71 71 274 93 81 174 32%
  Ubezpieczenia 2 2 3 3 10 3 3 6 50%
  Produkty regularnego oszczędzania 1 2 1 4 8 5 2 7 133%
  SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE 1 739 1 919 1 869 1 897 7 424 2 174 2 273 4 447 22%
  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI: HOME BROKER S.A. (w mln zł/w szt.) Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 2016 Q1 2017 Q2 2017 H1 2017 zmiana H1 2017 vs. H1 2016
  W ARTOŚĆ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI, w tym: 677 678 758 770 2 883 902 879 1 781 31%
  Rynek pierwotny (w mln zł) 398 387 449 468 1 702 584 555 1 139 45%
  Rynek wtórny (w mln zł) 279 291 309 302 1 181 318 324 642 13%
  LICZBA TRANSAKCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, w tym: 2 677 2 597 2 813 2 870 10 957 3 364 3 379 6 743 28%
  Rynek pierwotny (w szt.) 1 497 1 487 1 602 1 737 6 323 2 102 2 146 4 248 42%
  Rynek wtórny (w szt.) 1 180 1 110 1 211 1 133 4 634 1 262 1 233 2 495 9%


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Open Finance SA
ISIN:PLOPNFN00010
NIP:5213280836
EKD: 64.10 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 4274700
www:www.open.pl
gpwlink:open-finance.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-26Raport półroczny
2018-11-28Raport za III kwartał
Komentarze o spółce OPEN FINANCE
2018-07-22 11-07-09
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649