Raport.

OPTEAM SA (27/2017) Informacja o rezygnacji Prezesa Zarządu OPTeam S.A. z członkostwa w Zarządzie OPTeam S.A. z dniem 25.08.2017 r.

OPTeam S.A. informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 r. Pan Wacław Szary pełniący funkcję Prezesa Zarządu OPTeam S.A. złożył pisemną rezygnację z dniem 25 sierpnia 2017 r. z członkostwa w Zarządzie Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie. W treści rezygnacji nie podano jej powodów.
Podstawa prawna.
§5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.