Raport.

NEWAG SA (15/2017) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji zamówienia kolejnych 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych

Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Województwa Zachodniopomorskiego ("Zamawiający") oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji przewidzianej umową,
o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 25/2016 ("Umowa").
Przedmiotem opcji jest zwiększenie przedmiotu Umowy o dostawę przez Spółkę na rzecz Zamawiającego kolejnych 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych ("EZT'), w tym sześciu trzyczłonowych i czterech czteroczłonowych.
Łączna wartość opcji wynosi 122.710.000,00 zł netto.
Na skutek skorzystania z prawa opcji wartość Umowy ulega zwiększeniu do kwoty 326.610.000,00 zł netto.
Dostawy EZT stanowiące przedmiot opcji będą wykonywane przez Spółkę według ustalonego przez strony harmonogramu, nie później jednak niż do 20 grudnia 2020 r.
W pozostałym zakresie warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Newag SA
ISIN:PLNEWAG00012
NIP:7340009400
EKD: 33.17 naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
Adres: ul. Wyspiańskiego 3 33-300 Nowy Sącz
Telefon:+48 18 4496360
www:www.newag.pl
Komentarze o spółce NEWAG
2017-11-24 15:10:40
PPP
Wychodzi na to, że powoli kończy sie trzepanie leszczyny. Towarzystwo zebrało ponad 90% akcji, poukładało portfele i teraz może rozmawiać z PFR
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.