Raport.

NEUCA SA (113/2017) Informacje dotyczące postępowań sądowych.

W związku z pojawiającymi się w mediach spekulacjami dotyczącymi toczących się postępowań sądowych wszczętych przez Barbarę Sobczyk przeciwko NEUCA, Zarząd NEUCA informuje, że obecnie toczą się następujące postępowania przeciwko Spółce:
1. Barbara Sobczyk przeciwko NEUCA S.A. o zapłatę kwoty 15.200.000 zł
2. Barbara Sobczyk przeciwko NEUCA S.A. o zapłatę kwoty 94.948.239,16 zł
Spółka dokonywała oceny informacji związanych z powyższymi postępowaniami w kontekście definicji informacji poufnych i na moment ich wpłynięcia podjęła decyzję, że informowanie o nich mogłoby prowadzić do błędnego przekonania inwestorów o realnej możliwości zapłaty powyższych kwot, co w ocenie Spółki było i jest bardzo mało prawdopodobne.
Ze względu na bezzasadność zgłoszonych roszczeń i nikłe prawdopodobieństwo przegranych spraw Spółka podjęła decyzję o nieprzekazywaniu do publicznej wiadomości informacji o toczących się postępowaniach sądowych z jej udziałem, ograniczając się jedynie do złożenia szczegółowych wyjaśnień w pismach kierowanych do KNF.
Obecnie, z uwagi na szereg nieprawdziwych informacji dotyczących Spółki pojawiających się w mediach, a mogących mieć wpływ na spekulacje kursem akcji NEUCA prezentujemy stanowisko Spółki w sprawie toczących się postepowań.
W związku z działaniami prowadzonymi przez Państwa Barbarę i Rafała Sobczyków, o których Spółka informowała w raporcie okresowym za I kwartał 2017, NEUCA złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw wyłudzenia na kwotę 4.99 mln zł.
Dodatkowo, toczy się śledztwo z wniosku NEUCA, przeciwko Barbarze i Rafałowi Sobczyk w sprawie usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i fałszerstwa dokumentów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Neuca SA
ISIN:PLTRFRM00018
NIP:879-00-17-162
EKD: 46.46 sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Adres: ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń
Telefon:+48 56 6694000
www:www.neuca.pl
gpwlink:neuca.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-12Raport za III kwartał
Komentarze o spółce NEUCA
2018-10-15 10-10-30
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649