Raport.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (43/2017) podpisanie umowy na budowę budynku niemal zero-energetycznego

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2017 z dnia 31 lipca 2017 informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka, działając w ramach Konsorcjum ("Wykonawca") w składzie: Mostostal Warszawa S.A. (lider) oraz Acciona Construccion SA (partner) podpisała z Politechniką Poznańską ("Zamawiający") umowę na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "REALIZACJA ZADANIA PN "BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA (WAIWIZ) POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ." Na wykonanie w/w przedmiotu umowy, składają się: prace projektowe, roboty budowlane oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz wykonanie i dostarczenie rzeczy określonych w SIWZ a także przeniesienie własności tych rzeczy na zamawiającego.
Termin zakończenia przedmiotowej umowy: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wartość umowy wynosi: 71,9 mln PLN brutto.
Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury.
Okres gwarancji:
- 60 miesięcy na wykonany przedmiot umowy, gwarancji jakości i rękojmi licząc od dnia odbioru końcowego, chyba że dokumentacja przetargowa przewiduje dłuższy okres gwarancji jakości i rękojmi dla określonych instalacji, wyposażenia bądź urządzeń;
- na elementy wchodzące w skład instalacji, wyposażenia bądź urządzeń, w przypadku gdy producent udziela gwarancji jakości na okres dłuższy, niż 60 miesięcy Spółka przedłoży gwarancję udzieloną przez producenta.
Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy: gwarancja bankowa w kwocie 10% całkowitej ceny oferty, tj. w kwocie 7,19 mln PLN.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mostostal Warszawa SA
ISIN:PLMSTWS00019
NIP:526-020-49-95
EKD: 45.25 specjalistyczne prace budowlane
Adres: ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 5485600
www:www.mostostal.waw.pl
gpwlink:mostostal-warszawa.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-28Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MOSTOSTAL WARSZAWA
2018-01-03 22:55:26
vxc
Umowa z miastem Łodzią
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649