Raport.

MOBIMEDIA SOLUTION SA (7/2017) Podpisanie listu intencyjnego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd MobiMedia Solution S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał list intencyjny z GreenBay Payment AB z siedzibą w Sztokholmie ("GBP").
Zawarty list odzwierciedla intencje Spółki oraz GBP dotyczące nawiązania wzajemnej współpracy poprzez m.in. rozwój trans granicznej aplikacji GSM e-Wallet. Rozwój współpracy pomiędzy partnerami obejmuje także intencję nabycia przez MMS 100% udziałów w GBP.
Zawarty list intencyjny nie posiada wiążącego charakteru. Wszelkie ostateczne porozumienia dotyczące niniejszego listu intencyjnego będą przedmiotem odrębnej umowy.
W przypadku podpisania wiążącej umowy lub odstąpienia od realizacji niniejszego listu intencyjnego Emitent poinformuje o tym fakcie w odrębnym raporcie bieżącym.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MobiMedia Solution SA
ISIN:PLARTBM00013
NIP:5213627725
EKD: 58.14 wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Adres: ul. Wspólna 50/14 00-684 Warszawa
Telefon:+48 22 7457135
www:www.mobimediasolution.com
Komentarze o spółce MOBIMEDIA SOLUTION
2018-07-22 11-07-00
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649