Raport.

MOBIMEDIA SOLUTION SA (22/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.09.2017 roku.

Zarząd MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podstawie art. 395,
art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 września 2017 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna, które rozpocznie się o godz. 11:00 pod adresem: kancelaria notarialna notariusz Marek Hrymak, ul. Chmielna 73B, lok. LU 10, 00-801 Warszawa
W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) formularz pełnomocnictwa;
4) instrukcja do głosowania.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Lista plików:

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.