Raport.

MIRACULUM SA (58/2017) Rozpoczęcie notowań praw poboru akcji Serii W

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 11 lipca 2017 roku otrzymał Uchwałę Nr 743/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie terminu notowania na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii W spółki Miraculum S.A. (Uchwała).
Zgodnie z treścią Uchwały prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii W, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLKLSTN00066", będą notowane od dnia 11 lipca 2017 roku do dnia 18 lipca 2017 roku włącznie.
Zgodnie z Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 lipca 2017 roku notowanych będzie 11.512.223 jednostkowych praw poboru akcji serii W Spółki pod nazwą skróconą MIRACULUM-PP i oznaczeniem MIRP.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii W zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w liczbie 11.512.223 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii W Spółki o wartości nominalnej 1,50 zł każda na podstawie uchwały Nr 193/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23 marca 2017 roku.
Podstawa Prawna:
§ 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Miraculum SA
ISIN:PLKLSTN00017
NIP:726 23 92 016
EKD: 24.52 produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Adres: ul. Marcina Kasprzaka 2 lok.8 01-211 Warszawa
Telefon:+48 12 3768305
www:www.miraculum.pl
Kalendarium raportów
2018-03-15Raport roczny
2018-05-15Raport za I kwartał
2018-08-31Raport półroczny
2018-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MIRACULUM
2018-02-25 20-02-58
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.