Raport.

MERCOR SA (28/2017) Projekt zmian w Statucie "MERCOR" S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "MERCOR"S.A. w załączeniu przedstawia propozycje zmian w Statucie Spółki, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 września 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.