Raport.

MEDICALGORITHMICS SA (20/2017) Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w czerwcu 2017 r.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1) oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., nr 7/2017 z dnia 22 maja 2017 r. oraz nr 14/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 lipca 2017 r. Spółka uzyskała informację o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC ("ML LLC"), spółkę zależną Emitenta, w miesiącu czerwcu 2017 r. wniosków o płatność od ubezpieczycieli, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA.
W miesiącu czerwcu 2017 r. ML LLC złożyła 8864 wniosków o płatność.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Medicalgorithmics SA
ISIN:PLMDCLG00015
NIP:5213361457
EKD: 26.60 produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
Adres: al. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa
Telefon:
www:www.medicalgorithmics.pl
gpwlink:medicalgorithmics.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-28Raport półroczny
2018-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MEDICALGORITHMICS
2018-07-22 11-07-01
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649