Raport.

MUZA SA (17/2017) Zmiana liczby akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW w związku z umorzeniem

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Raport bie żą cy nr 17/2017

  Temat : Zmiana liczby akcji Spó
  ki zarejestrowanych w KDP W w zwi
  ązku z umorzeniem
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie
  żą ce i okresowe

  Nawi
  ązuj ąc do raportu bie żą cego nr 16/2016 z dnia 25.06.2016 r. oraz 28/2016 z dnia
  30.08.2016 r. Spó
  ka informuje,
  że w dniu 6 lipca 2017 powzi ę
  a informacj ę o podj ęciu
  uchwa
  y nr 436/17 przez Zarz
  ąd Krajowego Depozytu Papierów Warto ściowych S.A. z dnia
  06.07.2017r.
  ączna ilo ść akcji zwyk
  ych na okaziciel spó
  ki MUZA SA wynosi obecnie
  2.685.598  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MUZA SA
ISIN:PLMUZA000019
NIP:526-020-42-80
EKD: 58.11 wydawanie książek
Adres: ul. Sienna 73 00-833 Warszawa
Telefon:+48 22 6211775
www:www.muza.com.pl
gpwlink:muza.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-30Raport półroczny
2018-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MUZA
2018-07-17 06-07-44
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649