Raport.

MBF GROUP SA (20/2017) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MBF Group S.A. w dniu 2 sierpnia 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 2 sierpnia 2017 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, ze wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


 • MBF Group S.A.  ul. Bysławska 82 lok. 415  04-994 Warszawa tel: (+48) 22 350 70 98  fax: (+48) 22 350 70 13  [email protected] mbfgroup .pl  www.mbfgroup.pl Sąd Rejonow y dla m.st. Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS : 0000380468  NIP : 894 -30-18-615  REGON : 021480943  Ticker: MBF  Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A.  73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
  Strona 1 z 1

  WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW
  NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
  MBF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
  W DNIU 2 SIERPNIA 201 7 ROKU

  Lp Imię i nazwisko (nazwa, firma) Adres (siedziba) Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  % głosów w
  ogólnej liczbie
  głosów
  1 Robert Krassowski Józefów 73 .000 100 % 73 .000 10 0% 3,2 6%  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MBF Group SA
ISIN:PLMBFCR00018
NIP:894-301-86-15
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
Telefon:+48 22 3507098
www:www.mbfgroup.pl
Komentarze o spółce MBF Group
2018-07-17 06-07-01
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649