Raport.

MAGELLAN (14/2017) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 31 lipca 2017 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29.09.2016 roku o wartości 200 mln PLN. Przedmiotowy aneks, datowany na dzień 31.07.2017 roku, zwiększa łączną wartość dostępnej linii kredytowej do 300 mln PLN. Zwiększenie dotyczy, wydzielonego w ramach linii, kredytu obrotowego, którego obecna wartość wynosi 200 mln PLN, a okres kredytowania dla transz uruchamianych po dniu zawarcia przedmiotowego aneksu wynosi 1,5 roku.
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-07-17 06-07-45
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649