Raport.

LOGZACT SA (8/2017) Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i rozpoczęcie procesu restrukturyzacji Emitenta.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej " Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017 opublikowanego w dniu 4 września 2017 roku informuje, że w dniu 7 września 2017 r. złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.
Przedmiotowy wniosek został złożony do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto XI Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, a jego przedmiotem jest: (i) otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do Emitenta oraz (ii) ustanowienie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu zarządcą w postępowaniu sanacyjnym wobec Emitenta.
Otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Emitenta jest uzasadnione przede wszystkim treścią normy prawnej wyrażonej w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z którą celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze układu z wierzycielami przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. W przypadku Emitenta wartość przedsiębiorstwa rozumianego jako całość jest zdecydowanie większa niż jego wartość w przypadku, gdy dojdzie do dezintegracji. Pomimo występującej przesłanki niewypłacalności Emitent dysponuje majątkiem i zapleczem pozwalającym na kontynuowanie działalności generującej przychody. Podstawowym źródłem przychodów Emitenta jest cykliczna realizacja zawieranych przez niego kontraktów, z tytułu wykonania których otrzymuje on wynagrodzenie. Istotną wartość posiada zatem zorganizowane przedsiębiorstwo Emitenta, na które składa się nie tylko jego majątek, ale także wykwalifikowani pracownicy, wieloletnie doświadczenie w branży, kontakty z podwykonawcami i dostawcami. Wszystkie te elementy pozwalają Emitentowi na zdobywanie zleceń, a co za tym idzie na generowanie przychodów. Działania sanacyjne mają na celu przywrócenie Emitentowi zdolności do wykonywania zobowiązań.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Logzact SA
ISIN:PLLGZCT00013
NIP:7781454595
EKD: 33.20 instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Adres: ul. Towarowa 35 61-896 Poznań
Telefon:+48 61 8590210
www:www.logzact.pl
Komentarze o spółce LOGZACT
2018-07-17 21-07-53
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649