Raport.

LETUS CAPITAL SA (13/2017) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Letus Capital S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2017 roku Emitent otrzymał na podstawie art. 400 § 1 KSH od Akcjonariusza Generator OZE S.A., posiadającego 30,877% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Żądany przez Akcjonariusza porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (proponowany dzień prawa poboru 25 września 2017 roku).
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść uchwał stanowi załącznik.

Zarząd Emitent podejmie niezbędne działania w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią żądania.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Letus Capital SA
ISIN:PLGDVIS00018
NIP:634-013-51-27
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Kościuszki 30/6 40-048 Katowice
Telefon:+48 32 2518010
www:www.letuscapitalsa.com
Komentarze o spółce LETUS CAPITAL
2018-04-19 19-04-46
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.