Raport.

KREDYT INKASO SA (31/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii C1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 146/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 3 lipca 2017 roku, pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 103.000 (sto trzy tysiące) obligacji zwykłych na okaziciela serii C1 wyemitowanych przez Spółkę, o łącznej wartości nominalnej 103.000.000 zł (sto trzy miliony złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każda obligacja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLKRINK00204.
Jednocześnie postanowiono określić dla w/w obligacji:
a) dzień ostatniego notowania - 18 marca 2020 r.,
b) jednostkę obrotu - 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną - 100 szt.,
d) symbol - KRI0320.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-07-17 06-07-06
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649