Raport.

KLEBA INVEST SA (29/2017) Emisja i przydział obligacji serii A3 Spółki Kleba Invest S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 11 lipca 2017 r., Emitent dokonał emisji oraz przydziału obligacji serii A3 w liczbie 1700 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 1.700.000 zł.
Obligacje zostały przydzielone 3 inwestorom po cenie emisyjnej równej 1.000 zł (tysiąc złotych) za sztukę obligacji.
Obligacje serii A3 są obligacjami zdematerializowanymi. Data wykupu serii A3 to 11.01.2019 r. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej.
Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 7,00% w stosunku rocznym. Odsetki od instrumentów będą wypłacane w okresach kwartalnych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Prima Park SA
ISIN:PLWTTMN00075
NIP:5891818755
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkó
Adres: ul. Kartuska 58 83-330 Borkowo
Telefon:+48 58 6743434
www:www.klebainvest.pl
Komentarze o spółce Kleba Invest
2018-07-22 10-07-11
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649