Raport.

KLEBA INVEST SA (29/2017) Emisja i przydział obligacji serii A3 Spółki Kleba Invest S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 11 lipca 2017 r., Emitent dokonał emisji oraz przydziału obligacji serii A3 w liczbie 1700 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 1.700.000 zł.
Obligacje zostały przydzielone 3 inwestorom po cenie emisyjnej równej 1.000 zł (tysiąc złotych) za sztukę obligacji.
Obligacje serii A3 są obligacjami zdematerializowanymi. Data wykupu serii A3 to 11.01.2019 r. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej.
Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 7,00% w stosunku rocznym. Odsetki od instrumentów będą wypłacane w okresach kwartalnych.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.