Raport.

KOPEX SA (46/2017) Opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału Kopex S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2017 z dnia 9 maja 2017 r. dotyczącego przyjęcia modelu integracji Grupy Kopex z Grupą Famur oraz 43/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. dotyczycącego uzgodnienia przez zarządy Kopex S.A. (dalej: "Kopex", "Emitent") oraz Famur S.A. (dalej: "Famur") planu podziału Kopex, Zarząd Emitenta przekazuje pisemną opinię biegłego rewidenta z dnia 28 lipca 2017 r. z badania Planu podziału Kopex z siedzibą w Katowicach doręczoną Emitentowi w dniu 28 lipca 2017 r. Podstawa prawna: § 21 ust. 2 pkt 3 w związku z § 5 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:KOPEX SA
ISIN:PLKOPEX00018
NIP:634-012-68-49
EKD: 46.63 sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
Adres: ul. Grabowa 1 40-172 Katowice
Telefon:+48 32 6047000
www:www.kopex.com.pl
gpwlink:kopex.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-28Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KOPEX
2018-10-15 10-10-43
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649