Raport.

JWA SA (11/2017) Rezygnacja osób nadzorujących

Zarząd spółki JWA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 18 lipca 2017 r. Pani Monika Januszewska, Pani Krystyna Stanek i Pan Mirosław Januszewski złożyli rezygnacje z Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem natychmiastowym.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.