Raport.

JR HOLDING SA (50/2017) Skup akcji własnych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie, Emitent, Spółka, informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 04.02.2016 roku Regulaminem skupu akcji własnych JR HOLDING S.A., opublikowanym raportem 15/2016 r. z dnia 05.02.2016 r. w wykonaniu uchwały numer 4/01/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2013 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki Repertorium A Nr 51/2016, dokonał skupu akcji własnych.
Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wynosi:
- w dniu 04 września 2017 roku 540 pięćset czterdzieści sztuk po cenie 0,70 złotych za 1 akcję,
- w dniu 05 września 2017 roku 590 pięćset dziewięćdziesiąt sztuk po cenie 0,69 złotych za 1 akcję,
Akcje nabyte stanowią 0,003 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,002 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 1.247.820 jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sztuk akcji własnych, co stanowi 3,20 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 2,11 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła 1,28 złotych. Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do nabycia 7.800.000 siedmiu milionów ośmiuset tysięcy sztuk, o łącznej wartości nominalnej 780.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:JR Holding SA
ISIN:PLJRINV00013
NIP:6792781972
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Malwowa 30 30-611 Kraków
Telefon:+48 12 6540519
www:www.jrholding.pl
Komentarze o spółce JR HOLDING
2018-10-20 12-10-52
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649