Raport.

INVESTMENT FRIENDS SA (58/2017) Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta.

Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.09.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków trzech lokat terminowych do dnia 15.09.2017 r. w łącznej kwocie 3 000 000,00 złotych w banku PKO BP S.A.
Charakterystyka lokat:
Rodzaj lokat: z oprocentowaniem 1,23 %
Kwota lokat: 3 000 000,00 zł, każda w kwocie 1 000 000,00 zł
Data rozpoczęcia lokaty: 08.09.2017 r.
Data zwrotu lokat: 15.09.2017 r.
Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe.
Kryterium powiązań: brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.
Kryterium uznania informacji za istotną: wartość utworzonej lokaty w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Kalendarium raportów
2018-08-27Raport półroczny
2018-11-12Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INVESTMENT FRIENDS...
2017-12-30 10:36:26
fan Patrowicza
Pan Patrowicz działa
2018-01-04 09:39:41
fan Patrowicza
Patrowicz dawaj w góre
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649