Raport.

INTROL SA (36/2017) Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A.

Zarząd INTROL S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 5 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę nr 5 w przedmiocie wyboru członków Komitetu Audytu. Działając na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej INTROL S.A., Rada Nadzorcza dokonała wyboru następujących członków do Komitetu Audytu:
1) Pan Michał Szafrański - Przewodniczący Komitetu Audytu,
2) Pan Piotr Dudek,
3) Pan Krzysztof Zyguła.
Zarząd INTROL S.A. dodatkowo informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DZ.U.z 2017 r. po,z. 1089).

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.