Raport.

INTROL SA (36/2017) Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A.

Zarząd INTROL S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 5 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę nr 5 w przedmiocie wyboru członków Komitetu Audytu. Działając na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej INTROL S.A., Rada Nadzorcza dokonała wyboru następujących członków do Komitetu Audytu:
1) Pan Michał Szafrański - Przewodniczący Komitetu Audytu,
2) Pan Piotr Dudek,
3) Pan Krzysztof Zyguła.
Zarząd INTROL S.A. dodatkowo informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DZ.U.z 2017 r. po,z. 1089).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Introl SA
ISIN:PLINTRL00013
NIP:634-00-30-925
EKD: 33.20 instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Adres: ul. Kościuszki 112 40-519 Katowice
Telefon:+48 32 7890000
www:www.introlsa.pl
gpwlink:introl.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-03Raport półroczny
2018-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INTROL
2018-07-22 11-07-38
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649