Raport.

INPRO SA (22/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu INPRO S.A. oraz § 12 pkt 9 Regulaminu Zarządu INPRO S.A., a także na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133 t.j.) Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 28 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie" lub "WZ") spółki INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku , które odbędzie się w Gdańsku 80-320, przy ulicy Opata Jacka Rybińskiego 8, w siedzibie Spółki o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej na I piętrze.
Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133 t.j.)

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Inpro SA
ISIN:PLINPRO00015
NIP:589-000-85-40
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 80-320 Gdańsk
Telefon:+48 58 3400370
www:www.inpro.com.pl
Kalendarium raportów
2018-04-04Raport roczny
2018-05-23Raport za I kwartał
2018-09-07Raport półroczny
2018-11-21Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INPRO
2018-03-23 04-03-57
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.