Raport.

INNO-GENE SA (15/2017) Informacja poufna

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Inno-Gene S.A. ("Emitent") informuje o podpisaniu w dniu 25 lipca br. przez spółkę zależną Centrum Badań DNA sp. z o.o. (dalej: CBDNA) umowy z Mazowieckim Zarządem Nieruchomości w Warszawie dotyczącej najmu lokalu zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie przeznaczonego na działalność laboratoryjną. Celem podpisanej umowy jest stworzenie filii CBDNA w Warszawie.
Celem Emitenta jest uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej i koncentracja na kluczowych spółkach zależnych Emitenta.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.