Raport.

INNO-GENE SA (15/2017) Informacja poufna

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Inno-Gene S.A. ("Emitent") informuje o podpisaniu w dniu 25 lipca br. przez spółkę zależną Centrum Badań DNA sp. z o.o. (dalej: CBDNA) umowy z Mazowieckim Zarządem Nieruchomości w Warszawie dotyczącej najmu lokalu zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie przeznaczonego na działalność laboratoryjną. Celem podpisanej umowy jest stworzenie filii CBDNA w Warszawie.
Celem Emitenta jest uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej i koncentracja na kluczowych spółkach zależnych Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Inno-Gene SA
ISIN:PLINNGN00015
NIP:972-12-15-439
EKD: 46.46 sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Adres: ul. Rubież 46 61-612 Poznań
Telefon:+48 61 6232525
www:www.inno-gene.eu
Komentarze o spółce INNO-GENE
2018-07-22 11-07-49
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649