Raport.

HUBSTYLE SA (31/2017) Zmiana w porządku obrad zwołanego na dzień 22 września 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki HubStyle S.A. ("Spółka" "Emitent"), przekazuje informacje, iż na żądanie FCFF Ventures sp. z o.o. otrzymane dnia 31 sierpnia 2017 roku, (akcjonariusza Spółki reprezentujący powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego spółki HubStyle S.A.), nastąpiły zmiany w porządku obrad zwołanego na dzień 22 września 2017 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie (00-121 Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter). W nowym porządku obrad umieszczono następujące punkty:
•podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się̨ o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.
Ujednolicony porządek obrad:
1)Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2)Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3)Stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4)Przyjęcie porządku obrad;
5)Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki;
6)Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;
7)Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się̨ o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym;
8)Wolne wnioski;
9)Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje również: projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza ( załącznik 1 do wniosku) oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika obejmujący zmiany zgłoszone do porządku obrad.
Ponadto Zarząd Spółki stosownie do treści art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej serii G.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:HubStyle SA
ISIN:PLGRNKT00019
NIP:586-216-38-72
EKD: 63 działalność usługowa w zakresie informacji
Adres: ul. Sportowa 8 81-300 Gdynia
Telefon:+48 58 5858900
www:www.grupanokaut.pl
Kalendarium raportów
2018-04-27Raport roczny
2018-05-29Raport za I kwartał
2018-09-28Raport półroczny
2018-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce HUBSTYLE
2018-04-19 19-04-52
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.