Raport.

HERKULES SA (105/2017) Powołanie Komitetu Audytu Herkules S.A.

Zarząd Herkules S.A. (dalej jako: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w następującym składzie: Pan Jan Sołdaczuk, Pan Wojciech Szwankowski oraz Pan Łukasz Dziekoński. Wcześniej zadania Komitetu Audytu wykonywała Rada Nadzorcza Herkules S.A.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.