Raport.

HERKULES SA (105/2017) Powołanie Komitetu Audytu Herkules S.A.

Zarząd Herkules S.A. (dalej jako: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w następującym składzie: Pan Jan Sołdaczuk, Pan Wojciech Szwankowski oraz Pan Łukasz Dziekoński. Wcześniej zadania Komitetu Audytu wykonywała Rada Nadzorcza Herkules S.A.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Herkules SA
ISIN:PLZRWZW00012
NIP:951-203-21-66
EKD: 71.32 wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
Adres: ul. Annopol 5 03-236 Warszawa
Telefon:+48 22 3318260
www:www.herkules-polska.pl
gpwlink:herkules.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce HERKULES
2018-10-20 13-10-53
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649