Raport.

HM INWEST SA (23/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki HM INWEST S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 do badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki HM Inwest S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2017r. oraz do przeglądu sprawozdań za I półrocze 2018 r. i badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki HM Inwest S.A. sporządzonego dzień 31.12.2018r.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.