Raport.

HM INWEST SA (23/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki HM INWEST S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 do badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki HM Inwest S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2017r. oraz do przeglądu sprawozdań za I półrocze 2018 r. i badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki HM Inwest S.A. sporządzonego dzień 31.12.2018r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:HM Inwest SA
ISIN:PLHMINW00016
NIP:1132482686
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Wąchocka 3 lok. 1 03-934 Warszawa
Telefon:+48 22 6163194
www:www.grupainwest.pl
Komentarze o spółce HM INWEST
2018-07-08 10:56:31
Arek
jeżeli dojdzie do podpisania normalnej umowy to akcje wzrosną grubo na okolicę 120-180zł
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649